Inne biznesy i biznesiki

BIAŁOGARD


DO WSZYSTKICH, KTÓRYM DROGI JEST LOS ZWIERZĄT!

Wszyscy słyszeliśmy o schronisku w Białogardzie. Wiemy o przebiegłości właściciela przebranego za obrońcę zwierząt, wiemy o cierpieniu i znikaniu zwierząt z tego miejsca.

Po wielu latach udało się schronisko zamknąć, ale pan Harłacz wykorzystuje wszystkie dostępne procedury i odwołuje się gdzie się da.
Przegrywa i ciągle istnieje.

Ostatnio doszło do sytuacji paranoicznej - Harłacz po raz kolejny wykorzystując dziury w prawie, wystąpił o nadanie numeru do PIW i dostał go.
Takie są przepisy - niedoskonałe i bezsensowne, bo przecież aby uzyskać taki numer wystarczy zgłoszenie podmiotu.
Mimo wcześniejszego zamknięcia schroniska, PIW nie ma wyjścia - jedzie na kontrolę do Harłacza, będzie wydawać zalecenia i cała procedura zamykania lub nie startuje od nowa.

Bezczelność i tupet tego człowieka przechodzi wszelkie granice - już powiadomił Sandomierz (sic!) o możliwości odbierania psów. Dla kasy pojedzie też pewnie do Turoszowa albo Przemyśla.

I znów psy będą cierpieć, znikać, gminy płacić kasę, zadowolone, że ktoś w mundurku przyjechał i zabrał kłopot z ulicy.

Proszę Was o pomoc. Poniżej tekst pisma do WIW - jako organizacje powinniśmy coś zrobić - wysyłajmy pisma pocztą, to niewielki wysiłek, a możemy pokazać nasza siłę i brak zgody na dręczenie zwierząt.
Przy proteście przeciw Okienku Życia było nas prawie 70 organizacji i nasz głos został usłyszany.

Teraz też powinien.


TEKST PISMA:

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
71-337 Szczecin
ul. Ostrawicka 2

sekretariat@wiw.szczecin.pl


Zachodniopomorski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii

lek. wet. Tomasz Grupiński


Działając w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Wnoszę o
1/wszczęcie postępowania w sprawie wstrzymanie decyzji o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego i wpisania do Rejestru PLW w Białogardzie podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, Schroniska dla zwierząt w Białogardzie prowadzonego przez Inspektorat - towarzystwo Ochrony Zwierząt- Animals – prezes Jerzy Harłacz.
2/ dopuszczenia do udziału w postępowaniu tutaj nazwa organizacji
Uzasadnienie
Schronisko dla zwierząt w Białogardzie działa od 22.02 2005 r, cały czas nie spełniając wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dot. schronisk dla zwierząt
Ilość zaniedbań w zakresie infrastruktury, dokumentacji i opieki nad zwierzętami doprowadziła do wydania kolejnych decyzji o zakazie przyjmowania psów i kolejnych decyzji o skreśleniu z listy podmiotów nadzorowanych aż do decyzji WSA sygnatura akt. II SA/SZ 358/12.
Do żadnej z tych decyzji prowadzący schronisko nigdy się nie dostosował, argumentując czekaniem na wyrok WSA.
Mimo wyroku sądu zakazującego prowadzenia schroniska , Towarzystwo Ochrony zwierząt w Białogardzie, złożyło ponowny wniosek o wpis na listę podmiotów nadzorowanych a PLW w Białogardzie wciągnął schronisko na listę podmiotów nadzorowanych.
Schronisko nadal nie spełnia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk .
Infrastruktura schroniska składa się z baraku biurowego, kojcy i domków holenderskich.
Szczegółowe wymagania weterynaryjne mówią wyraźnie o wyodrębnionych
POMIESZCZENIACH
przeznaczonych do:
1/wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
2/izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;
3/utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek
W schronisku zapewnione mają być wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizacje zachowań właściwych dla przebywających dla nich gatunków.
Podmiot prowadzący schronisko powinien prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku.
Rozporządzenie dokładnie reguluje ,co taki wykaz ma zawierać i z jakimi dokumentami zwierzę powinno opuszczać schronisko.
Jak również rozporządzenie mówi o opiece wet. a nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt nakłada obowiązek sterylizacji i kastracji wszystkich zwierząt w schronisku.
Żadne te wymogi nie są nadal spełniane.
Dodatkowo w schronisku zwierzęta karmione są gotowaną kaszą z mięsem kategorii III, (według informacji WIW.OCH.1611.10.2011), schronisko nie posiada kuchni ani właściwej dokumentacji rozchodu UPPZ, do czego zobowiązuje ustawa.
Mając na uwadze opór Towarzystwa Ochrony Zwierząt w dostosowywaniu schroniska do obowiązujących przepisów, jak również w obawie przed powtórnym zapełnieniem schroniska, znowu ściągane są psy z całej Polski, jak i ilość zwierząt zaginionych , proszę o wstrzymanie wpisu do czasu całkowitego przystosowania schroniska do wymogów rozporządzenia ,łącznie z prawidłową prowadzoną dokumentacją.
Przemawia za tym szeroko pojęty interes społeczny, ponieważ działalność Schroniska w Białogardzie opóźnia budowę schronisk dla zwierząt w regionie i w gminach z całej Polski, które wolą podpisać umowy z Białogardem niż zająć się problemem zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt.
Z poważaniem

Do wiadomości:
GLW Warszawa wet@wetgiw.gov.pl
PLW Białogard bialogard.piw@wetgiw.gov.pl
Zachodniopomorska Izba Lek. Wet. zachizba@send.pl 

WIĘCEJ: 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza